Atölyeler – İPAM

İbn Haldun Psikoterapi

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Atölyeler

Aile İçi İletişimi Güçlendirme Atölyesi

Her aile kendi içinde bir dinamiğe ve problem çözme becerisine sahiptir. Bu eğitim ailelerin sahip olduğu kaynakları fark etmelerine yardımcı olmak ve aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  

Bu grup çalışmasında yapılandırmacı görüşü benimseyen, postmodern yaklaşımlardan olan çözüm odaklı kısa süreli terapinin temel ilkelerinden faydalanılmıştır.

Atölye çalışması 5 oturum olarak planlanmış olup 10-15 kişilik gruplara yönelik düzenlenmiştir. Yüz yüze ya da online platform üzerinden gerçekleştirilebilir. 

Geliştirilmesi Amaçlanan Temel Beceriler

 • Aile içi iletişimi güçlendirmek 
 • Ailelere gelişimsel süreçlerde karşılaşılan problemleri çözme becerisi kazandırmak 
 • Düşüncelerini, duygularını ve ihtiyaçlarını etkin bir şekilde ifade edebilmeyi sağlamak 
 • Ailelerin motivasyon ve güveninin pekiştirilip arttırılmasına yardımcı olmak 
 • Sağlıklı aile fonksiyonlarının işlevsel hale gelmesini sağlamak
Duygusal Farkındalık Atölyesi

Duygular hayatımızın merkezinde yer alır. Duygularımızı tanıma ve yönetme becerimiz günlük hayat kalitemizi etkilediği gibi ilişkilerimizin sağlıklı bir biçimde yürümesinde de önemli rol oynar.  

Atölye çalışması 4 oturum olarak planlanmış olup 10-15 kişilik gruplara yönelik düzenlenmiştir. Yüz yüze ya da online platform üzerinden gerçekleştirilebilir. 

Geliştirilmesi Amaçlanan Temel Beceriler

 • Duyguların tanımak ve yaşamımızdaki yerini anlamak
 • Duygularımızı nasıl ifade ettiğimizin farkına varmak ve başkalarının duygularını anlamak 
 • Duygu kelime dağarcığını geliştirmek 
 • Kendi duygusunu fark edip ifade edebilmek 
 • Duyguları olumlu ya da olumsuz diye ayırmadan kabul etmek 
 • Duyguların bedenimizde oluşturduğu değişiklikleri fark etmek
 • Duyguları yönetmek ve olumsuz duygularla baş etmeye yardımcı teknikleri öğrenmek 
Duygusal Yeme Atölyesi

Yemek fizyolojik bir ihtiyaç olup hayatımızı sağlıklı bir biçimde sürdürebilmek için gereklidir. Fakat bazen yemek yeme davranışını tetikleyen ana unsur duygularımız olabilir. İşte bu noktada duygusal yeme olgusundan bahsedebiliriz. Duygusal yemenin stres, özgüven öğrenmek hedeflenmektedir.  

Atölye çalışması 4 oturum olarak planlanmış olup 10-15 kişilik gruplara yönelik düzenlenmiştir. Yüz yüze ya da online platform üzerinden gerçekleştirilebilir.

Geliştirilmesi Amaçlanan Temel Beceriler

 • Duygusal yemenin bileşenlerinden olan duyguları tanıma, duygularını keşfetme ve  duygu regülasyonunu sağlama 
 • Duygusal yeme ile stres arasındaki ilişkiyi keşfetme. Stresi tanıma ve stresle baş etme Özgüven ile duygusal yeme arasındaki ilişkiyi anlama
Kaygı ile Baş Etme Atölyesi

Kaygı sağlıklı sınırlar içinde var olduğunda günlük hayatı düzenlemeyi kolaylaştırır. Bu sayede kişi kendini tehlikelerden korur. Gelecekle ilgili bazı düzenlemeler yaparak tedbirler alır. Oysa kaygı doğal sınırlar dışına çıkarsa günlük hayat sürdürülemez hale gelip kişinin işlevselliği bozulabilir. Bu atölye ile kaygıyı tanıma ve yönetme becerileri üzerinde çalışılacaktır. 

Atölye çalışması 3 oturum olarak planlanmış olup 10-15 kişilik gruplara yönelik düzenlenmiştir. Yüz yüze ya da online platform üzerinden gerçekleştirilebilir.

Geliştirilmesi Amaçlanan Temel Beceriler

 • Kaygının kişiyi ne denli etkilediğini fark etmesini sağlamak 
 • Kaygının kişinin yeme, uyku düzeni, ev, iş, okul hayatı, ilişkileri ve kendine bakışı üzerindeki etkisini anlamak
 • Kaygının işlevsel/işlevsel olmayan yönlerini fark etmek
 • Katılımcıların olumlu ve olumsuz başa çıkma yöntemlerini anlamaları ve doğru baş etme yöntemleri geliştirmelerini sağlamak
Özgüven Atölyesi

Özgüven kendimizi tanıma, artı ve eksi yönlerimizi fark etme ve olumlu ve olumsuz yönlerimizle kendimizi kabul etmenin anahtarıdır. Aynı zamanda kendimizi sosyal hayatta ifade ederken kendimize güvem duymamızı ve doğru adımlar atabilmemizi de kolaylaştırır. Oysa bazı bilişsel çarpıtmalar ve olumsuz benlik algısı bu becerinin kısıtlanmasına neden olabilir. Bu atölye ile kişinin kendinde var olan bilişsel çarpıtmaları ve olumsuz düşünceleri fark edip özgüvenini arttırması hedeflenmektedir. 

Atölye çalışması 4 oturum olarak planlanmış olup 10-15 kişilik gruplara yönelik düzenlenmiştir. Yüz yüze ya da online platform üzerinden gerçekleştirilebilir. 

Geliştirilmesi Amaçlanan Temel Beceriler

 • Özgüven nedir,  neden önemlidir fark etme
 • Özgüveni etkileyen faktörleri tanıma ve yönetme
 • Düşünce, duygu, davranış ilişkisini anlama
 • Özgüvenin benlik algısı, çevre, kendini değerlendirme, iyimserlik, affetme, cesaret ve deneyim gibi kavramlarla ilişkisini tanıma
 • Bilişsel çarpıtmaların ve olumsuz benlik algısının etkilerini tanıma
 • Düşünce davranış duygu ilişkisini görme

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur