Çalışma Alanlarımız

İPAM genel olarak bütün ruh sağlığı sorunlarına ilk elden nitelikli cevap vermek ve gerektiğinde yönlendirmelerde bulunmak amacıyla kurulmuş olmakla birlikte aşağıdaki konulara özel bir önem atfetmektedir.

  • Bireysel Psikoterapi
  • Çocuk Odaklı Aile Terapisi
  • Oyun Terapileri
  • Aile ve Çift Terapisi
  • Cinsel Terapiler
  • Grup Terapi Çalışmaları
  • Psiko-eğitim Çalışma Grupları
  • Klinik Ölçme ve Değerlendirme