İbn Haldun Psikoterapi

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çalışma Alanlarımız

İPAM genel olarak bütün ruh sağlığı sorunlarına ilk elden nitelikli cevap vermek ve gerektiğinde yönlendirmelerde bulunmak amacıyla kurulmuş olmakla birlikte aşağıdaki konulara özel bir önem atfetmektedir.

  • Bireysel Psikoterapi
  • Çocuk Odaklı Aile Terapisi
  • Oyun Terapileri
  • Aile ve Çift Terapisi
  • Cinsel Terapiler
  • Grup Terapi Çalışmaları
  • Psiko-eğitim Çalışma Grupları
  • Klinik Ölçme ve Değerlendirme

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur