Psikolojik Bozukluklar – İPAM

İbn Haldun Psikoterapi

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Psikolojik Bozukluklar


Depresyon
Depresyon kişinin, düşüncelerini, duygularını, davranışlarını ve bedenini etkileyen ruhsal bir bozukluktur. Depresif duygu durumun varlığı, kişinin kendini üzgün, kederli, hüzünlü, kasvetli, neşesiz, canı sıkkın, morali bozuk, mutsuz, acınacak halde, perişan, zavallı, dertli, çaresiz, boşluktaymış gibi, sinirli, düş kırıklığına uğramış, çökkün bir biçimde tanımlaması ile karakterizedir. Kişi için depresif duygu durumun, olağan kabul edilebilecek üzüntü duygusundan çok farklı bir niteliği vardır. Kişiler çoğu kez depresif duygu durumu ıstırap veren duygusal bir ağrı gibi tanımlarlar.

Devam etmek için tıklayınız.

Bipolar (İki Uçlu) Bozukluk

Bipolar bozukluk, mani veya hipomani gibi duygu durumunda yükselme dönemlerinden ve depresyon gibi duygu durumda çökme dönemlerinden oluşur. Bu dönemler birbirinin ardı sıra olabileceği gibi, yükselme ve çökkünlüğün bir arada yaşanması şeklinde de görülebilir.  Bu da ilk bakışta çökkünlük ve neşelilik gibi birbirinin zıttı iki ucu ve herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir hastalığı çağrıştıran bipolar bozukluğu sanıldığından çok daha karmaşık bir hale getirir. 

Devam etmek için tıklayınız.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk çağı psikiyatrik hastalıkları içerisinde en sık karşılaşılan rahatsızlıktır. Dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileriyle karakterize olan çoğunlukla erken çocuklukta başlayıp erişkinlikte de devam eden bir nörogelişimsel bozukluktur. 

Devam etmek için tıklayınız.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesyonlar; bireyin zihninden uzaklaştıramadığı, iradesi ve kontrolü dışında zihnine hücum eden, rahatsız edici, çoğu zaman tehdit edici, ısrarcı ve tekrarlayıcı düşüncelerdir. Kompulsiyon; obsesyonel düşüncelerin ortaya çıkardığı sıkıntıyı azaltmak ya da felaketi önlemek için kişinin yapmaya zorunlu hissettiği tekrarlayıcı davranışlardır. 

Devam etmek için tıklayınız.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu 

Bireyin kişiliği ve ruhsal yapısı üzerinde şu veya bu ölçüde kalıcı bir etki bırakan, alışılmışın dışında, felaket niteliğinde bir yaşantının anılarından kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Travmatik yaşantı kişinin gerçek bir ölüm, ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma, kendisinin ya da bir başkasının bütünlüğüne tehdit bir olay yaşaması; böyle bir olaya tanık olması ya da bir yakınının beklenmedik ölümü, şiddete maruz kaldığını öğrenmesi gibi yaşantılardır.

Devam etmek için tıklayınız.

Panik Bozukluk

Panik bozukluğu, günlük yaşantımızda yaptığımız bazı davranışlarımızın sonucunda ortaya çıkan ve tamamen doğal ve zararsız  olan çarpıntı, terleme, nefes darlığı ya da baş dönmesi gibi bedensel belirtilerin, kişi tarafından kötü bir hastalığın belirtileri olarak değerlendirilmesi ve bunun sonucunda da  “kalp krizi geçiriyorum, öleceğim”, “çıldırıyorum”, “felç olacağım” şeklinde yanlış yorumlanması ile karakterize bir rahatsızlıktır. Kişi yoğun bir sıkıntı ve korku hali yaşar.

Devam etmek için tıklayınız.

Yeme Bozuklukları

Yeme bozuklukları, herhangi bir medikal duruma bağlı olmadan yeme davranışındaki sürekli ve şiddetli bozukluk ve fiziksel sağlığı, psikososyal işlevleri bozacak derecede kiloyu kontrol altında tutma davranışı olarak tanımlanabilir. Yeme Bozuklukları, psikiyatrik bozukluklar içerisinde, hayati tehlikeye sahip olma açısından riskli bir hastalık grubudur.

Devam etmek için tıklayınız.

Sosyal Fobi

  Sosyal Fobi, kaygı bozukluğu sınıflandırmasında yer alan, sosyal ortamlarda yaşanan yoğun korku ve endişedir. Kişiler kendilerine yönelik olumsuz sosyal yargı olasılığını yaşamsal tehdit olarak algılarlar. Kişi, olumsuz olarak değerlendirilebilecek bir şekilde davranmaktan ya da kaygı duyduğuna ilişkin belirtiler göstermekten korkar. 

Devam etmek için tıklayınız.

Uzman Psikolog Fatma İgdeci

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur