Psikoterapiler – İPAM

İbn Haldun Psikoterapi

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Psikoterapiler

Bireysel Terapi

Bireysel terapi, danışan ile psikoterapist arasında birebir gerçekleştirilen, yapılandırılmış, amaca yönelik çalışmalardır. Psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahale gibi süreçleri içerir.  Özü itibariyle danışan ve psikoterapist arasındaki güven ilişkisine dayalıdır.

Psikoterapi süreci bireylerin problem çözme becerisi, ilişki ve iletişim becerisi, sosyal beceri, duygu düzenleme becerisi gibi alanlarda ilerlemesini sağlamayı amaçlar. En temel amaç ise  terapiye başvuran kişilerin psikolojik iyi oluş halini arttırmaktır. 

Bireysel terapide kullanılan birçok farklı ekol mevcuttur. Bilişsel Davranışçı Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Şema Terapi, Psikodinamik Psikoterapi, Narrative Terapi, EMDR (merkezimizde uygulanan bu yöntemlerle ilgili ekoller bölümünden bilgi alabilirsiniz)

Çocuk – Ergen Terapisi

Psikoterapi çocuklarda/ergenlerde davranışsal ve duygusal anlamda olumlu değişimler gerçekleştirmeye çalışır.  Çocuklar ve ergenlerde söze dayalı terapötik yaklaşımlara ek olarak, oyun, sanat (resim, müzik, dans vb) , psikodrama gibi yöntemlerde duyguların paylaşılmasında ve problemlerin çözümünde etkilidir.

Terapi, çocuklara ve ergenlere duygusal destek vermek, duygularını-problemlerini anlamak, yaşadıkları çatışmaları çözmek vb konularda yardımcı olur.  Terapinin hedefleri kişiden kişiye değişir. Örneğin öfke kontrolü, okul başarısını arttırmak, sınav kaygısını yenmek, arkadaşlar ve aile ile olumlu ilişkiler geliştirmek, kaygı ile baş etmek, özgüveni arttırmak vb.  Danışanla birlikte hedefler gözden geçirilerek çocuğa/ergene uygun bir çalışma biçimi oluşturulur. Terapinin uzunluğu problemin ne kadar karmaşık ve şiddetli olduğuna bağlı olarak değişir.

Terapi; herhangi bir ruhsal bozukluk tanısı almayan bireysel, ailesel ya da toplumsal sorunlar yaşayan kişilerle gerçekleştirilebileceği gibi tanı almış kişilere de uygulanabilir. Gelişim dönemine özgü olağan çatışmalar da kişinin günlük hayatta sorunlar yaşamasına neden olabilir. Böyle bir durumda çocuk ve ergenin bedensel, zihinsel, akademik, sosyal durumu ve pozisyonu göz önüne alınır.

Tanı alan çocukların takibi psikiyatrist ve psikologlar tarafından işbirliği içerisinde yürütülür. Medikal ve psikoterapötik yaklaşımlar birlikte kullanılır. 

Çocukluk ve ergenlik döneminde alınan terapi hizmetleri çocuğun/ergenin yaşadığı problemlerin erken dönemde çözülebilmesi, kalıcı hale gelmemesi ve yetişkinlik döneminde devam etmemesi açısından ayrı bir öneme sahiptir. 

Aile Terapisi

Aile, farklı üyelerin bir arada yaşadığı bir sistemdir. Aile içi etkileşimde, kişiler arası etkileşimin niteliği, ailedeki bireylerin kişilik yapıları, ruhsal durumları, duygusal ve sosyal beklentileri ile tepkileri, aile üyeleri arasında patolojik (hastalıklı) durumlara yol açabilir. Aile üyelerinden birinde sorun olması, ailenin dolayısıyla sistemin dengesini bozabileceği gibi, ailenin bütünüyle bozuk olması, aile üyelerinden bir veya birkaçının hastalık belirtileri göstermesine neden olabilir. 

Aile terapisi yakın ilişkide bulunan insanlar arasındaki sorunları çözümleme konusunda yardımcı olur. Sadece aile bireyleriyle değil, yakın ilişkide bulunan çiftler, arkadaşlık ilişkilerinde olan insanlar da aile terapisine başvurabilirler ve ilişkilerini düzeltme noktasında yardım alabilirler. Aile terapisi, aile bireyleri arasındaki iletişim kalitesini arttıran, çatışmaların üstesinden gelmelerine yardımcı olan terapi çeşididir. Psikolog bu terapi sürecinde aile arasındaki bir köprü gibidir. Aile bireylerinin anlayış ve işbirliği içerisinde problemlerini çözebilmeleri için onlara rehberlik eder gerektiğinde çeşitli terapötik teknikler kullanır.  Her bireyin sorun hakkındaki fikirlerini dinleyerek süreci anlamaya ve aile üyelerinin de anlamlandırmasına yardımcı olur. 

Aile terapileri esnasında ailenin tamamı aynı anda görülebileceği gibi ailenin bir üyesi ile de çalışabilir. Aile terapisi kendi içinde farklı ekolleri barındırmaktadır. Bu ekollerden hangisinin tercih edileceği başvuran kişinin kişisel özellikleri, problemin en doğru ve etkili bir biçimde nasıl çözülebileceği göz önünde bulundurularak kararlaştırılır.

Çift Terapisi

Çiftler flört, söz, nişan ya da evlilik dönemlerinde farklı problemler yaşayabilmektedir. Hangi evrede olursa olsun yardım talep edilen hususta çiftlerle çalışılabilmektedir.  Ayrıca boşanmak isteyen çiftlerin de danışmanlık ihtiyacı doğabilir. Boşanma kararının doğruluğundan emin olamayan ya da boşanmak için gerekli uzlaşma zeminini oluşturamayan veya çocuklarıyla ilişkilerin nasıl düzenleneceğini bilemeyen çiftler de bu nokta da yardım alabilir. 

Evlilik terapisine başvuran bireylerin bireysel patolojilerinden kaynaklanan bir durumda bireysel terapi almaları istenir. Bu süreçte terapinin hangi öncelikler göz önünde bulundurularak sürdürüleceği noktasında gerekli değerlendirmeler yapılır ve takip sürecinin nasıl olacağı danışanla paylaşılarak süreç biçimlendirilir.

Oyun Terapisi

Oyun terapisi çocukların oyun yoluyla kendilerini ifade edeceklerine, problemlerini çözebilecekleri düşüncesine dayalı etkili bir yöntemdir. Bu yöntem 3-12 yaş arasındaki çocukların bireysel değerlendirmelerini müteakip bu yöntemin onlara uygun olduğuna karar verilirse kullanılır. 

Oyun terapisiyle çocukların iç dünyasını anlamak, duygusal problemleri ile başa çıkmasını sağlamak, yaşadığı sıkıntılara alternatif çözümler üretme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Depresyon, takıntılar, kaygı bozuklukları, cinsel ve fiziksel istismar, travma, boşanma, alt ıslatma, mastürbasyon, yemek, uyku vb problemlerle ilişkili geniş bir alanda kullanımı mümkündür. 

Farklı oyun terapisi teknikleri mevcuttur. Çocuk merkezli oyun terapisi, bilişsel davranışçı oyun terapisi, deneyimsel oyun terapisi, filial oyun terapisi, sembolik oyun terapisi, kum terapisi vb. Terapist çocuğun kişilik yapısı, ihtiyaçları ve problemlerini göz önünde bulundurarak uygun metodu tercih edip kullanır. 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur